KONTAKT

Vill du kontakta mig, så kan du mejla till lena@lenalilleste.se


Vill du boka författarbesök kan du mejla mig eller kontakta Författarcentrum Väst

www.forfattarcentrum.se

kennet.klemets@forfattarcentrum.se